Control and adaptation in telecommunication systems. Mathematical foundations

Вийшов новий підручник “Control and adaptation in telecommunication systems. Mathematical foundations” у видавництві “Springer-Verlag”

Поповський В.В., Тітаренко Л.О.

Вітаємо членів редколегії журналу – професорів Поповського В.В. і Тітаренко Л.О., які в 2011 році опублікували підручник “Control and adaptation in telecommunication systems. Mathematical foundations” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN 978-3-642-20613-9, e-ISBN 978-3-642-20614-6). Видано новий мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»:

У підручнику детально висвітлені математичні основи побудови сучасних телекомунікаційних систем, систем мережевого управління. У розділах описані як загальні принципи, на яких повинні базуватися сучасні телекомунікації, так і прикладні аспекти використання алгоритмів калмановської фільтрації, нейронних мереж, теорії автоматів і ін. Підручник повинен стати корисним студентам, аспірантам, викладачам та науковцям, які спеціалізуються на дослідженнях в області телекомунікаційних систем і мереж.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач