Багатоканальний електрозв'язок та телекомунікаційні технології

Видано новий двотомний підручник з телекомунікацій (ISBN 978-966-2028-67-6): О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології: підручник у 2-х частин. Ч.1 / О.В. Лемешко, В.А. Лошаков, В.В. Поповський та ін .; за заг. ред. проф. Поповського В.В. – Х .: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2010. – 470 с. (ISBN 978-966-2028-69-3)

Двотомник затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Підручник складено відповідно до навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін, що викладаються кафедрою TКC ХНУРЕ. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу представлені завдання і питання розглянутих технологій по закріпленню знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережевих елементів, вузлів і мереж в цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими і актуальними є матеріали, пов’язані з завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережевих елементів.

Для студентів технічних вузів, які навчаються за напрямами «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач