Дискретний аналіз при проєктуванні і реалізації цифрових автоматів

Дискретний аналіз при проєктуванні і реалізації цифрових автоматів: навч. посіб. для здобувачів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 113 «Прикладна математика» /
О. О. Баркалов, Л. О. Титаренко, А. В. Баєв, Т. В. Нескородєва.
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 320 с.

УДК 519.1:519.713-028(075.8)

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти у галузі інформаційних технологій. Він є базовим і формує у студентів основи знань, необхідних для розуміння принципів організації апаратури (hardware) сучасної обчислювальної техніки. Таке розуміння необхідне як для синтезу та аналізу цифрових систем, так і для написання ефективних програм (software), що дають змогу враховувати всі особливості апаратури, яка виконує ці програми. В посібнику розглядаються такі основні питання: системи числення; основи булевої алгебри; мінімізація булевих функцій; синтез комбінаційних схем; синтез комбінаційних схем на базі програмованих логічних пристроїв; синтез абстрактних автоматів; синтез структурних автоматів; синтез операційних автоматів.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач