Мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»

Видано новий мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»:

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації».

Перший том присвячено основам побудови та функціонування телекомунікаційних систем і мереж. Подано огляд існуючих мережних і телекомунікаційних технологій, а також важливих мережних елементів: ліній зв’язку, систем передавання, розподілу інформації, електроживлення тощо.

Крім текстових матеріалів у ППЗ використано мультимедіа-компоненти: flash-анімації, кінофрагменти, фотографії, схеми, таблиці, інтерактивні тренажери, посилання на рекомендовану літературу та ін.
Рекомендовано для підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

Автори: Поповський В.В, Лемешко О.В.; Ковальчук В.К.; Плотніков М.Д.; Картушин Ю.П.; Попонін О.М.; Агєєв Д.В.; Сабурова С.О., Олійник В.Ф., Персиков А.В.; Лошаков В.А. Селіванов К.О.
Друге видання. Виправлено та доповнено. 2018.

Протягом трьох днів роботи виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011» її відвідало понад 19 тисяч осіб. Вона була цікавою і змістовною як для широкої громадськості, фахівців, так і для випускників шкіл і студентів, які мали можливість обрати навчальний заклад для подальшого навчання.

В рамках виставки проводився рейтінгововій виставковий конкурс з багатьма тематичними напрямками і номінаціями. У ряді ключових номінацій конкурсу брав участь і Харківський національний університет радіоелектроніки. Важливо відзначити, що в номінації «Розробка і впровадження сучасних засобів навчання» переміг розроблений викладачами кафедри ТКС мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі».

Представники нашого університету та кафедри за перемогу в даній номінації отримали золоту медаль і диплом.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач