Мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»

Видано новий мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі»:

Поповський В.В., Лемешко О.В., Марчук В.С., Сабурова С.О., Плотніков М.Д., Картушин Ю.П., Ковальчук В.К., Москальец Н.В, Попонін О. М., Агеєв Д.В., Євсєєва О.Ю., Селіванов К.А., Персиков А.В., Коваленко Т.М.

У першому томі під назвою “Структура й основні функції” понад 1000 сторінок.

У найближчий час очікується вихід другого тому цього мультимедійного підручника – “Абонентський доступ и технології локальних мереж”

Протягом трьох днів роботи виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011» її відвідало понад 19 тисяч осіб. Вона була цікавою і змістовною як для широкої громадськості, фахівців, так і для випускників шкіл і студентів, які мали можливість обрати навчальний заклад для подальшого навчання.

В рамках виставки проводився рейтінгововій виставковий конкурс з багатьма тематичними напрямками і номінаціями. У ряді ключових номінацій конкурсу брав участь і Харківський національний університет радіоелектроніки. Важливо відзначити, що в номінації «Розробка і впровадження сучасних засобів навчання» переміг розроблений викладачами кафедри ТКС мультимедійний підручник «Телекомунікаційні системи та мережі».

Представники нашого університету та кафедри за перемогу в даній номінації отримали золоту медаль і диплом.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач