Методи наукових досліджень в телекомунікаціях

Вийшов друком навчальний посібник “Методи наукових досліджень в телекомунікації” в двох томах.

Методи наукових досліджень в телекомунікаціях [Текст]. У 2-х томах. Т. 1.: навчальний посібник/під ред. В.В. Поповського. – Х .: Компанія СМІТ, 2013. – 390 с.

ISBN 978-617-621-003-0

ISBN 978-617-621-004-7 (Т.1)

Методи наукових досліджень в телекомунікаціях [Текст]. У 2-х томах. Т. 2 .: навчальний посібник / під ред. В.В. Поповського. – Х .: Компанія СМІТ, 2013. – 330 с.

ISBN 978-617-621-003-0

ISBN 978-617-621-005-4 (Т.2)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки “Телекомунікації” (лист №1 / 11-9793 від 10.06.2013).

З системних позицій викладено основи і методи наукових досліджень в галузі інфокомунікацій, особливості планування експерименту, методи формування та обробки вибіркових статистик. Обговорюються найбільш популярні структурні і функціональні математичні моделі керованих, адаптивних і самоорганізованих телекомунікаційних систем та їх елементів. Представлені методи оптимізації, що застосовуються при вирішенні наукових і практичних завдань, класифікації та розпізнавання образів, методи використання теорії управляючих автоматів і нейронних мереж. Особливе місце займає виклад ряду методів вирішення практичних завдань з аналізу і синтезу NGN мереж і щодо забезпечення їх інформаційної безпеки. Для студентів-магістрантів, які навчаються за напрямом 8.05090302, а також може бути корисним аспірантам, інженерам і викладачам вузів зв’язку.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач