Автоматизація проектування систем зв'язку

Т. Г. Калекіна, Ю. Ю. Коляденко, О. Ю. Євсєєва

У посібнику розглянуті методи і алгоритми вибору структури телекомунікаційних систем і мереж, а також вирішення завдань маршрутизації та управління потоками. Дані методи і алгоритми є основою автоматизованого проектування телекомунікаційних систем і мереж. Матеріал посібника за змістом і характером його викладу здатний активізувати творчу роботу студентів. Багато алгоритмів і методів, викладених в посібнику, можуть мати подальший розвиток і тому можуть служити базою для самостійної наукової діяльності студентів.

Навчальний посібник, 124 с., російська мова, 2005 р.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач