Підручник "Багатоканальний електрозв'язок та телекомунікаційні технології"

Видано новий підручник з телекомунікацій “Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології”:

В. В. Поповський, Ю. І. Лосєв, С. О. Сабурова, В. С. Марчук, Н. Д. Плотніков, Б.Н. Соколов, Ю. П. Картушин, В. К. Ковальчук, М. Ю. Ощепков, О. Ю. Євсєєва, К. А. Селіванов

Рецензенти: Поляков П. Ф., завідувач кафедри транспортного зв’язку Харківської державної академії залізничного транспорту, доктор технічних наук, професор; Улеев А. П., директор коледжу зв’язку Державного університету інформаційно-комп’ютерних технологій (м.Київ). Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В. В. Поповського. – Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 596 с. – рос. мов. ISBN 966-8530-78-0

Підручник для студентів вищих навчальних закладів, технікумів. У ньому детально розглядаються: основи багатоканального електрозв’язку; лінії зв’язку; системи аналогової і зовнішньої передачі; супутникові та радіорелейні системи зв’язку, системи рухомого зв’язку; локальні телекомунікаційні мережі та засоби абонентського доступу; глобальні мережі з різноманітними методами комутації; системи електроживлення для систем багатоканального електрозв’язку; технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж; послуги зв’язку і основні методи організації і функціонування білінгової служби. Матеріал підручника орієнтований на перспективу розвитку галузі, тому в ньому викладається не тільки конкретний зміст тих чи інших елементів телекомунікаційних систем, їх параметри і особливості функціонування, а а й елементи системного підходу, перспективні технології телекомунікації.

УДК 621.89 ББК 32.883

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач