Підручник "Design of digital systems and devices"

Видано підручник “Design of digital systems and devices” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN 978-3-642-17544-2, e-ISBN 978-3-642-17545-9).

У підручнику докладно висвітлені методи обробки сигналів в мережах радіодоступу та рекомендації щодо особливостей їх практичного використання. Книга висвітлює різні методи проектування і тестування різноманітних цифрових пристроїв а так само різних елементів логіки. Автори книги представляють такі країни як Ізраїль, Польща, Росія і Україна. Книга охоплює такі важливі завдання як методи проектування цифрових систем, розробка теоретичної бази для розробки і створення PLD реконфігурованих пристроїв, UML додатків для проектування цифрових систем. Значна частина книги присвячена методам проектування орієнтованим на впровадження контролюючих елементів на базі чіпів FPGA і CPLD.

Також в книгу включені такі важливі проблеми як проектування надійних машин з кінцевим числом станів, автоматичне проектування контролерів одночасної логіки, моделям і методам створення інтелектуальних інфраструктурних сервісів для чіпових систем. Книга буде корисна для експертів комп’ютерних наук і електроніки, а також для студентів і аспірантів, що розробляють перспективні пристрої та системи.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач