Підручник "Logic synthesis for compositional microprogram control units"

Видано підручник “Logic synthesis for compositional microprogram control units” у видавництві “Springer-Verlag” (ISBN: 978-3-540-69283-6 e-ISBN: 978-3-540-69285-0), 2008 р. Prof. Dr. Alexander Barkalov, Dr. Larysa Titarenko.

Одним з можливих шляхів оптимізації пристроїв контролю (таких характеристик як розмір або продуктивність логічного ланцюга) є адаптація їх структури до конкретних властивостей інтерпретованих алгоритмів контролю. У цій книзі алгоритми контролю представлені у вигляді алгоритмів графових схем (GSA). Вибір заснований на очевидному факті, що така специфікація надає просте пояснення методів, запропонованих авторами. Автори обмежуються так званим випадком лінійної GSA, де кількість операторів вершин становить не менше 75% від загального числа всіх вершин алгоритму. Композиційні контрольні елементи прошивки (CMCU) запропоновані в якості інтерпретації лінійних алгоритмів контролю.

Композиційні контрольні елементи прошивки (CMCU) складаються з двох блоків: машини з кінцевим числом станів, яка обробляє інструкції прошивки, і контрольного елемента прошивки, що містить пам’ять контролю, що зберігає микропрограмму вихідного GSA. Книга буде корисна студентам і аспірантам комп’ютерних наук і проектувальникам сучасних цифрових пристроїв. Копмозиційні елементи контролю прошивки за допомогою програмованих пристроїв логіки розширюють клас моделей які застосовуються для пристроїв контролю.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач