Математичні основи теорії телекомунікаційних систем

Видано підручник “Математичні основи теорії телекомунікаційних систем” (ISBN 966-8530-60-8):

В.В. Поповсъкий, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв, Т.Г. Калєкіна, О.В. Лемешко, О.Ю. Євcєєвa, Ю.Ю. Коляденко, I.B. Стрелковська, Л.О. Тітаренко, Д.А. Зайцев. Рецензенти: Поляков П.Ф., завідувач кафедри транспортного зв’язку Харківської державної академії залізничного транспорту, доктор технічних наук, професор; Зеленський О.О., завідувач кафедри прийому, передачі i обробки сигналів Харківського національного технічного університету XAI, доктор технічних наук, професор. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / В.В. Поповсъкий, С.О. Сабурова, В.Ф. Олійник, Ю.І. Лосєв, Д.В. Агеєв та ін.: За загальною редакцією В.В. Поповського. — Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. — 564 с.

Підручник присвячений викладенню основних структурних та функціональних математичних моделей та методів, що створюють основу теорії телекомунікаційних систем. В якості базових використано моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної та морфогенетичної концепцій. Для опису структурних моделей, окрім традиційного матричного, застосовано тензорне та симпліціальне подання, що розширює можливості моделювання. Опис функціональних моделей здійснено детермінованими та схоластичними диференціальними або різницевими рівняннями за використання методів змінних стану. Окрім зазначених, у виданні подані лінійні та нелінійні методи аналізу та синтезу складних систем, методи на основі теорії автоматів, у тому числі на основі мереж Петрі, методи апроксимації, зокрема із застосуванням нелінійних сплайнів. У роботі над підручником брали участь науковці Харківського національного університету радіоелектроніки, Київського університету інфокомунікаційних технологій, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Харківського університету повітряних сил. Підручник написаний за матеріалами однойменної навчальної дисципліни, а також дисциплін “Прикладна математика”, “Дискретна математика”, “Методи оптимізації в телекомунікаціях” тощо. Для студентів та аспірантів, які навчаються за напрямком “Телекомунікації”.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач