Підручник "Математичні основи управління та адаптації в телекомунікаційних системах"

Видано новий підручник “Математичні основи управління та адаптації в телекомунікаційних системах”: Поповський В.В., Олійник В.Ф.

Поповський В.В., Олійник В.Ф. Математичні основи управління і адаптації в телекомунікаційних системах: підручник. – Х .: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2011. – 362 с. Підручник присвячений викладу математичних основ, що забезпечують синтез і аналіз алгоритмів керування і адаптації в сучасних телекомунікаційних системах (ТКС). Розглядаються найбільш поширені технології та методи управління мережею (CMIP, SNMP, RMON, NetFlow). Досліджуються способи формування статистики, подолання апріорної невизначеності, які зводяться до побудови адаптивних алгоритмів, що самоорганізуються і самовідновлюються, і які функціонують як системи, що самонавчаються. Велику увагу приділено теорії та методам багатофункціональних упраляючих автоматів, які є адекватною моделлю сучасним ТКС, і які також представляють собою автомати. Детально проаналізовані мережі Петрі і Е-мережі. 

Розглянуто проблеми та завдання управління базис-процесами при використанні віртуалізації, grid-технологій, сервісно-орієнтованих архітектур. Зроблено спробу пов’язати управління бізнес-процесами і телекомунікаційними мережами.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач