Підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.1»

Видано підручник «Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах. Ч.1 »:

Поповський В.В., Персиков А.В.

У книзі розглянуті питання забезпечення криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах, побудованих на основі відкритих стандартів. Висвітлено математичну основу для проектування (теорія множин, теорія алгебраїчних структур) і аналізу алгоритмів (теорія ймовірностей, теорія складності), способи реалізації алгоритмів на мовах високого рівня, методи кодування інформації для подання до криптографічних систем, допоміжні алгоритми (знаходження простих чисел або тестування на простоту, факторизации, знаходження дискретного логарифма), односпрямовані функції (як обчислювально, так і фактично), а також перетворення орієнтовані на апаратну реалізацію.

Для студентів, магістрів і аспірантів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

Навчальний посібник: А-5 формату, 352 стор., російська мова.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач