Основи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах

Надруковано двотомний підручник

Поповский В. В., Персиков А. В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Харків : Компания СМИТ, 2010. Ч. 1. 352 c.

Поповский В. В., Персиков А. В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Харків : Компания СМИТ, 2010. Ч. 2. 296 c.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач