Підручник "Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті"

Видано новий підручник “Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті”:
Щербак Г.В., Мельнікова Л.І., Рубан I.B., Садовий К.В., Сумцов Д.В.
Рецензенти: В.В. Поповський, доктор технічних наук, професор, ХНУРЕ, завідувач кафедри телекомунікаційних систем; В.М. Стрілець, кандидат технічних наук, доцент, УЦЗУ, доцент кафедри організації служби та підготовки.
Сучасні телекомунікаційні мережі у цивільному захисті: Підручник. – Харків, 2007. – 255 с.: іл.

Розглянуто принципи побудови i функцюнування локальних, глобальних та корпоративних телекомунікаційних мереж. Наведено особливості організації топології, інформаційних процесів. Широко розглянуто питання побудови телекомунікаційних мереж різних типів, протоколи їх функціонування. Розглянуто сучасні технології побудови телекомунікаційних мереж.

Підручник призначений для курсантів, студентів та слухачів вищих навча-льних закладів МНС України, а також може бута корисним для практичних працівників підрозділів МНС, які бажають отримати знання в галузі експлуа-тації сучасних телекомунікаційних мереж.

УДК 621.39
ББК 32.883

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач