Підручник "Системи вимірювань і метрологічного забезпечення в телекомунікаціях"

Видано новий підручник “Системи вимірювань і метрологічного забезпечення в телекомунікаціях”:

С. О. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко.

Основу навчального посібника склали матеріали навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки. У навчальному посібнику викладено питання методології і технології вимірювань, системної та технічної експлуатації, метрологічного забезпечення з урахуванням вимог стандартів, рекомендацій ITU, ISO, ETSI, законів і нормативних документів в рамках сучасних технологій, що діють в Єдиній національної мережі зв’язку України.

Розглянуто методи стандартизації і сертифікації приладів для вимірювання параметрів об’єктів телекомунікаційних систем і мереж (ТСМ). Представлена система державної та відомчої повірки вимірювальних приладів і система еталонів одиниць вимірювань ТСМ. Наведено базові положення метрологічного забезпечення операторів зв’язку, організацій і бізнес-стрктур, що використовують прилади зв’язку і надають послуги зв’язку. Розглянуто методи і способи забезпечення точності вимірювань, а також організаційні основи метрологічного забезпечення в телекомунікаціях.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються спеціальностям за напрямом «Телекомунікації».

Навчальний посібник А-4 формату, 272 стор., російська мова.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач