Підручник "Телекомунікаційні мережі та технології"

Видано підручник “Телекомунікаційні мережі та технології”:

За редакцією професора, д.т.н. В.Г. Кривуца, В.Г. Кривуца, С.Н. Скляренко, А.П. Улеев, В.Г. Гулян, С.І. Зуєв, А.А. Гринь, А.М. Мухін, А.І. Решетніков, А.П. Моренко, В.М. Боркіс, Н.І. Гема, Н.П. Павлова, Е.Ф. Суркова, С.О. Сабурова

Рецензенти: Л. Н. Беркман, д-р техн. наук, проф., В.В. Поповський, д-р техн. наук, проф., Ю.Г. Савченко, д-р техн. наук, проф.

Телекомунікаційні мережі й технології: Учеб. посібник / В.Г. Кривуца, С.Н. Скляренко, Т31 А.П. Улеев і ін. : Під ред. В.Г.Крівуци. – Харків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 2007. – 324 с.

У навчальному посібнику розглядається широке коло питань телекомунікації: основні поняття і послуги, стандарти і архітектура, технології мереж і цифрові комутаційні системи, управління і технічне обслуговування, інфокомунікаційні послуги та мережі поштового зв’язку.

Для фахівців у сфері комунікацій, студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Телекомунікації», і читачів, які цікавляться інформаційними технологіями

Навчальний посібник А-4 формату, 324 стор., російська мова.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач