Захист інформації в телекомунікаційних системах

Видано підручник “Захист інформації в телекомунікаційних системах” (УДК 621.89 ББК 32.883) В. В. Поповський, А.В. Персиков

Навчальний посібник в 2-х томах, 2006 р.

У навчальному посібнику розглянуті питання щодо основних напрямів захисту інформації (організаційна, правова, криптографічний, системна, мережева і ін.). Зроблена спроба сформувати у студентів початкове уявлення про предмет захисту інформації.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач