System and technologies of digital television: manual for graduate students.

System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students. [Text]/ V.A. Loshakov, V.V . Popovsky , S.O. Saburova, I.S. Shostko, M.Y. Oshepkov, K.O. Popovskaya, L.I. Melnikova. Under the general editorship of Professor V.A. Loshakov – Kh: Company SMIT”, 2019. – 416 p.
ISBN 978-966-97643-5-5

Відходять у минуле спеціалізовані мережі для передачі мови, відео і даних. З оцифровуванням контенту послуг телебачення відмінності між видами передачі стираються, при цьому обробка і доставка різних стандартів здійснюється в універсальних ІР та мобільних мережах. Цифрова конвергенція ТБ дозволяє створювати нові програми та послуги ТБ, які до цього були неможливі, і відкриває нові можливості як з точки зору постачальників послуг, так і з позиції кінцевого користувача.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач