Наукометричні показники в НМБ Web of Science

Автор h-index Загальна кількість публікацій автора Загальна кількість цитувань
8
h-index
48
Публікації
141
Цитування
7
h-index
87
Публікації
167
Цитування
5
h-index
173
Публікації
79
Цитування
5
h-index
37
Публікації
47
Цитування
3
h-index
17
Публікації
24
Цитування
2
h-index
5
Публікації
15
Цитування
1
h-index
5
Публікації
4
Цитування
31
h-index
375
Публікації
477
Цитування

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач