«Advances in Computer Science for Engineering and Education II»

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education II» Editors: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He (Eds.), розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Другій міжнародній конференції з комп’ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2018). Конференція відбулася у м. Києві (Україна) 26-27 січня 2019 року та організована спільно Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики.

Серія «Advances in Computer Science for Engineering and Education II» містить публікації з теорії, додатків і методів проектування інтелектуальних систем і інтелектуальних обчислень. В ній охоплені такі дисципліни, як інженерія, природничі науки, комп’ютерні та інформаційні науки, інформаційно-комунікаційні технології, інтелектуальна мережна безпека, веб-розвідка, мультимедіа тощо. Це довідковий ресурс рекомендовано для дослідників, аспірантів, інженерів, які практикуються, менеджерів та студентів, які цікавляться ІТ тематикою та її застосуванням у галузі техніки та освіти.

У цьому виданні матеріали співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського представлені наступними розділами:

1. Lemeshko O., Nevzorova O., Ilyashenko A., Yevdokymenko M. (2020) Hierarchical Coordination Method of Inter-area Routing in Backboneless Network. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham, pp. 90-102.

2. Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M. (2020) MPLS Traffic Engineering Solution of Multipath Fast ReRoute with Local and Bandwidth Protection. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham, pp. 113-125.

3. Radivilova T., Kirichenko L., Ageiev D., Bulakh V. (2020) The Methods to Improve Quality of Service by Accounting Secure Parameters. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham, pp. 346-355.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач