«Advances in Computer Science for Engineering and Education IV»

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education IV», редактори: Zhengbing Hu, Sergey Petoukhov, Ivan Dychka, Matthew He, розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Четвертій міжнародній конференції з комп’ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA 2021). Конференція відбулася віртуально 23-24 січня 2021 року та організована спільно Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики (International Research Association of Modern Education and Computer Science, RAMECS).
Серія «International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications» містить розділи, які включають сучасні роботи з інформатики, штучного інтелекту, інженерних методик, систем генетичного кодування тощо. Це прекрасне джерело посилань для дослідників, аспірантів, інженерів, практиків з управління.
У цьому виданні матеріали співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського представлені наступними розділами:
1. Lemeshko O., Hu Z., Shapovalova A., Yeremenko O., Yevdokymenko M. (2021) Research of the Influence of Compromise Probability in Secure Based Traffic Engineering Model in SDN. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education IV. ICCSEEA 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 83. Springer, Cham.
2. Yeremenko O., Perova I., Litovchenko O., Miroshnychenko N. (2021) Framework for Developing a System for Monitoring Human Health in the Combined Action of Occupational Hazards Using Artificial Intelligence and IoT Technologies. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education IV. ICCSEEA 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 83. Springer, Cham.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач