«Current Trends in Communication and Information Technologies»

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» надруковано книгу «Current Trends in Communication and Information Technologies». Книга містить розширені варіанти доповідей на 10-й Міжнародній науковій конференції «Infocommunications – Present and Future» IPF 2020, яка проходила в період з 16 по 19 листопада 2020 року на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С Попов, Україна. Від кафедри ІКІ імені В.В. Поповського опубліковано розділ

Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Radivilova T. (2021) Research of the QoE Fast ReRouting Processes with Differentiated R-Factor Maximization for VoIP-Flows Using the Tensor Model of the Corporate Telecommunication Network. In: Vorobiyenko P., Ilchenko M., Strelkovska I. (eds) Current Trends in Communication and Information Technologies. IPF 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 212. pp. 95-110. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76343-5_6

Вітаємо авторів з публікацією у виданні Springer!

Крім співробітників ХНУРЕ авторами розділів книги виступили науковці Одеської національної академії зв’язку ім. О.С Попова, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ХНУ імені В.Н. Каразіна та інші.

У цій книзі висвітлено найважливіші напрями досліджень в галузі інформаційних та комунікаційних технологій, а також дослідження в галузі характеристик телекомунікаційних систем на фізичному рівні, глибоке обговорення мережного трафіку та показників якості обслуговування, вивчення технологічних параметрів інформаційних систем, огляд загальнодоступних та спеціальних застосувань інформаційних технологій. Книга включає критично відібрані результати найцікавіших наукових досліджень, представлених на 10-й Міжнародній конференції «Infocommunications – Present and Future» (IPF’2020), яка відбулася в м. Одесі, Україна.

Відповідні глави діляться поглибленими та розширеними результатами в цих областях з метою вирішення практично актуальних та складних питань, включаючи:

  1. Дослідження характеристик телекомунікаційної системи на фізичному рівні: обговорення різних аспектів аналізу показників якості передачі сигналів;
  2. Дослідження телекомунікаційного трафіку та його показників ефективності: суттєві аспекти дослідження для прогнозування характеристик послуг телекомунікаційних систем;
  3. Дослідження технологічних параметрів інформаційних систем: обговорення множини ефективних технологічних рішень, які можуть бути використані для впровадження нових систем;
  4. Дослідження загальнодоступних та спеціальних застосувань інформаційних технологій: обговорення різних аспектів наукових та освітніх застосувань тощо.

Ці результати можуть бути використані при впровадженні нових систем та сприянні обміну інформацією в електронних товариствах. За своїм обсягом книга пропонує цінний ресурс для науковців, викладачів, спеціалістів, що працюють на підприємствах, аспірантів та студентів, які стикаються з проблемами інформаційних та комунікаційних технологій, а також радіоелектроніки.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач