«Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity» (Vol. 69)"

У видавництві Springer надруковано книгу «Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity» (Volume 69)”.

Редактори: Тамара Радівілова, Дмитро Агеєв, Наталія Кривінська

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-71892-3

У книзі надруковані розділи, які підготували співробітники кафедри ІКІ імені В.В. Поповського:

  1. Lemeshko O., Lebedenko T., Holoveshko M. (2021) Development and Research of Active Queue Management Method on Interfaces of Telecommunication Networks Routers. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp. 1-20. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71892-3_1
  2. Shostko I., Avchinnikov E., Kulia Y. (2021) A Stand for Diagnosing the Durability of Infocommunication Equipment to the Effects of Powerful Ultra-Wideband Electromagnetic Pulses and Laser Radiation. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp 307-331. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71892-3_13
  3. Tokar L., Krasnozheniuk Y. (2021) Method of Creating a Passive Optical Network Monitoring System. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp. 375-405. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71892-3_16
  4. Al-Vandavi I.S.A., Moskalets M., Popovska K., Ageyev D., Krasnozheniuk Y. (2021) Method for Planning SAN Based on FTTH Technology. In: Ageyev D., Radivilova T., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 69. Springer, Cham. pp 333-353. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71892-3_14

Вітаємо авторів з публікацією в такому солідному видавництві!

Ця книга спирається на попередні роботи авторів, представляє нові комунікаційні та мережні технології, проблеми та можливості обробки та передачі інформації/даних. У ній також обговорюється розвиток більш новітніх ефективних комунікаційних технологій, які є невід’ємною частиною повсякденного життя. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) мають величезний вплив на бізнес та повсякденне життя протягом останніх трьох десятиліть. Сучасні методи обробки ділової інформації відкривають нові можливості для ведення бізнесу на основі інформаційних технологій. Книга містить дослідження, що охоплює широкий спектр комунікаційних та мережних технологій, включаючи безпроводові сенсорні мережі, оптичні та телекомунікаційні мережі, мережі зберігання даних, безпомилкову передачу та обробку сигналів.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач