«Emerging Networking in the Digital Transformation Age: Approaches, Protocols, Platforms, Best Practices, and Energy Efficiency».

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Electrical Engineering» (volume 965) надруковано книгу «Emerging Networking in the Digital Transformation Age: Approaches, Protocols, Platforms, Best Practices, and Energy Efficiency». Редактори: Михайло Климаш, Андрій Лунтовський, Микола Бешлей, Ігор Мельник, Александер Шиль.

У книзі представлено результати дослідження в галузі мережних технологій в епоху цифрової трансформації. Вона також містить розширені версії доповідей за результатами 16-ї Міжнародної IEEE-конференції TCSET’2022: IEEE lnternational Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering.

Результати досліджень науковців кафедри ІКІ імені В.В. Поповського були представлені таким розділом:

Lemeshko, O., Yeremenko, O., Yevdokymenko, M., Harkusha, S., Dobryshkin, Y. (2023). Research and Implementation Directions of the Fast ReRoute Facility Backup Scheme in Programmable Networks. In: Klymash, M., Luntovskyy, A., Beshley, M., Melnyk, I., Schill, A. (eds) Emerging Networking in the Digital Transformation Age. TCSET 2022. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 965. Springer, Cham, р. 102–114. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24963-1_7

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач