"Foundations of Embedded Systems"

Barkalov A., Titarenko L., Mazurkiewicz M. Foundations of Embedded Systems / Studies in Systems, Decision and Control. Volume 195. Springer International Publishing, 2019. 167 p. ISBN 978-3-030-11960-7 ISBN 978-3-030-11961-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-11961-4.

Ця книга присвячена вбудованим системам (ВС), які тепер можна знайти практично у всіх сферах людської діяльності. Вбудовані системи є по суті особливим класом обчислювальних систем, призначених для моніторингу та управління фізичними об’єктами. Книга починається з обговорення відмітних особливостей ВС, перш за все їх кібернетично-фізичного характеру, і того, як вони можуть бути розроблені для забезпечення необхідної продуктивності з мінімальною кількістю апаратних засобів. У свою чергу, монографія представляє ряд методологій проектування. Значна увага приділяється апаратній реалізації обчислювальних алгоритмів. Показано, що різні частини складних ВС можуть бути реалізовані з використанням моделей кінцевих автоматів (FSM). Крім того, для запровадження різних апаратних прискорювачів у ВС дуже часто використовуються програмована користувачем вентильна матриця (FPGA). Книга приділяє значну увагу методам проектування FSM на базі FPGA, які широко використовуються в промисловості. Ця книга буде цікавою та корисною для студентів та аспірантів у галузі комп’ютерних наук, інформатики, а також для дизайнерів вбудованих систем. Крім того, монографія є базовою відправною точкою для створення вбудованих систем для різних сфер людської діяльності.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач