«Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks»

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Electrical Engineering» (volume 831) надруковано книгу «Future Intent-Based Networking: On the QoS Robust and Energy Efficient Heterogeneous Software Defined Networks». Редактори: Михайло Климаш, Микола Бешлей, Андрій Лунтовський. У книзі представлені дослідження щодо різноманітних аспектів побудови та функціонування інтенційно-орієнтованих мереж (Intent based networking) та програмно-конфігурованих мереж (SDN). Вона також містить розширені версії доповідей за результатами 14-ї Міжнародної IEEE-конференції TCSET’2020.

Результати дослідження науковців кафедри ІКІ імені В.В. Поповського були представлені таким розділом:

Lemeshko O., Yeremenko O., Yevdokymenko M., Shapovalova A., Baranovskyi O. (2022) Complex Investigation of the Compromise Probability Behavior in Traffic Engineering Oriented Secure Routing Model in Software-Defined Networks. In: Klymash M., Beshley M., Luntovskyy A. (eds) Future Intent-Based Networking. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 831. Springer, Cham. pp. 145-160. ISSN 1876-1100. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92435-5_8.

Вітаємо авторів з черговою публікацією у виданні Springer!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач