«Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks»

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies» (LNDECT, volume 115) надруковано книгу «Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks».
Редактори: Роман Олійников, Олександр Кузнєцов, Олександр Лемешко, Тамара Радівілова.. У книзі представлені практичні знання з різних аспектів функціонування сервісних систем із запровадженими технологіями ІКТ, викладені результати останніх дослідження технологій інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах, вивчено проблеми та можливості комунікації даних/інформації, управління та безпеки.
Книга містить результати наукових досліджень, проведених в межах виконання проєкту Національного фонду досліджень України «Аналіз, дослідження, розробка та впровадження сучасних технологій інформаційної безпеки для глобального моніторингу кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних ситуацій».
Отримані результати досліджень науковців кафедри ІКІ імені В.В. Поповського були представлені такими розділами:
Radivilova, T., Kirichenko L., Alghawli A.S., Ageyev D., Mulesa O., Baranovskyi O., Ilkov A., Kulbachnyi V., Bondarenko O. (2022). Statistical and Signature Analysis Methods of Intrusion Detection. In: Oliynykov, R., Kuznetsov, O., Lemeshko, O., Radivilova, T. (eds) Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 115. P. 115–131. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95161-0_5
Lemeshko, O., Yeremenko, O., Yevdokymenko, M. (2022). Models and Methods of Secure Routing and Load Balancing in Infocommunication Networks. In: Oliynykov, R., Kuznetsov, O., Lemeshko, O., Radivilova, T. (eds) Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 115. P. 225–242. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95161-0_10
Ageyev, D., Radivilova, T., Mulesa, O., Bondarenko, O., Mohammed, O. (2022). Traffic Monitoring and Abnormality Detection Methods for Decentralized Distributed Networks. In: Oliynykov, R., Kuznetsov, O., Lemeshko, O., Radivilova, T. (eds) Information Security Technologies in the Decentralized Distributed Networks. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 115. P. 287–305. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95161-0_13
Вітаємо авторів з черговою публікацією у виданні Springer!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач