«Information Systems and Technologies»

У видавництві Springer в серії «Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS, volume 470) надруковано книгу «Information Systems and Technologies». Книга містить високоякісні реферовані наукові роботи, які були представлені на конференції 10th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’22), що відбулася в м. Будва, Чорногорія, 12-14 квітня 2022 р. WorldCIST’22 організовано за підтримкою:
• Information and Technology Management Association (ITMA);
• IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (IEEE SMC);
• Global Institute for IT Management (GIIM).
WorldCIST є глобальним форумом для дослідників і практиків щодо представлення та обговорення останніх результатів та інноваційних рішень, поточних тенденцій, професійного досвіду та викликів, технологічних розробок і застосувань у галузі інформаційних систем і технологій.
Результати дослідження науковиці кафедри ІКІ імені В.В. Поповського були представлені таким розділом:
Papan, J., Filipko, A., Chovanec, T., Yeremenko, O. (2022). New Trends in Fast Reroute. In: Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F. (eds) Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 470. Springer, Cham, pp. 585-598. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04829-6_53

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач