«Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Synthesis Targeting ASICs, CPLDs and FPGAs»

У видавництві Springer надруковано монографію «Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Synthesis Targeting ASICs, CPLDs and FPGAs», до авторського колективу якої увійшла професорка кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського доктор наук Тітаренко Лариса Олександрівна. Монографія є частиною книжкової серії Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE, volume 922) та містить такі вісім розділів:

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). Control Algorithms and Finite State Machines. In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_1

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). VLSI-based Logic Synthesis. In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_2

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). ASIC-based Synthesis of CFSMs. In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_3

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). Optimization of ASIC-based CFSMs . In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_4

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). Homogenous CPLD-Based Synthesis of CFSMs . In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_5

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). Heterogeneous CPLD-based Synthesis of CFSMs. In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_6

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). CPLD-Based Synthesis with Transformation of State Codes. In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_7

Barkalov, A., Titarenko, L., Mielcarek, K., Mazurkiewicz, M., Kawecka, E. (2022). FPGA-Based Synthesis of CFSMs. In: Logic Synthesis for VLSI-Based Combined Finite State Machines. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 922. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16027-1_8

Книга присвячена розробці та оптимізації блоків керування, представлених комбінованими скінченними автоматами (КСА). Для оптимізації схем CFSM пропонується використовувати методи оптимізації, спрямовані як на FSM Мілі, так і на FSM Мура. Книга містить деякі оригінальні методи синтезу та оптимізації, спрямовані на апаратне скорочення в схемах КСА на основі VLSI. Ці методи враховують особливості як моделі КСА, так і мікросхеми НВІС, що використовується. Оптимізація досягається за рахунок поєднання класичних методів оптимізації з новими методами, запропонованими в цій книзі. Ці нові методи являють собою змішане кодування колекцій мікрооперацій і подвійне призначення стану в КСА. Усі запропоновані методи спрямовані на зменшення кількості аргументів у системах булевих функцій, що представляють схеми КСА. Також пропонується використовувати класи псевдоеквівалентних станів автоматів Мура для зменшення кількості термів у цих системах. Книга містить багато прикладів, що сприяє кращому розумінню особливостей методів синтезу, що розглядаються.

Вітаємо авторів монографії, а особливо професорів Баркалова О.О. та Тітаренко Л.О., з публікацією отриманих нових наукових результатів у ваговому фаховому виданні!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач