"Методи доступу у перспективних системах мобільного зв'язку"

Вітаємо співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського професорів Москальця М.В. та Коляденко Ю.Ю. з виходом з друку чергової монографії:

Москалець М.В., Коляденко Ю.Ю., Коляденко О.В. Методи доступу у перспективних системах мобільного зв’язку: монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 539 с.

ISBN 978-966-659-296-8
DOI: 10.30837/978-966-659-296-8

Монографія присвячена питанням, пов’язаних з необхідністю вдосконалення існуючих та розробкою нових моделей і методів ефективного доступу, які б слугували подальшою теоретичною основою для побудови нових протоколів доступу з підвищеною продуктивністю в перспективних мережах мобільного зв’язку при незмінності функціонуючих алгоритмів систем мобільного зв’язку. Призначена для науково-педагогічних працівників, зокрема магістрантів, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі інфокомунікацій.

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач