«Моделювання та оптимізація процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах»

Співробітниками кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського підготовлено та опубліковано в цей нелегкий для країни, університету та кафедри час наукову монографію

Лемешко О.В., Єременко О.С., Євдокименко М.О., Шаповалова А.С., Слейман Б. Моделювання та оптимізація процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації в телекомунікаційних мережах: Монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2022. – 198 с. DOI: https://doi.org/10.30837/978-966-659-378-1

ISBN 978-966-659-378-1

Монографія присвячена розв’язанню задач, пов’язаних із розробленням математичних моделей для оптимізації процесів безпечної та відмовостійкої маршрутизації, які б слугували подальшою теоретичною основою перспективних протоколів маршрутизації та технологічних засобів управління трафіком у традиційних та програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах.

Робота призначена для науково-педагогічних працівників, зокрема магістрантів, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі телекомунікацій та мережної безпеки.

Вітаємо авторів цієї наукової праці з черговим ваговим результатом та бажаємо подальших творчих успіхів та звершень!

Слава Україні! Слава Збройним Силам України!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач