«Progress in Advanced Information and Communication Technology and Systems. Advanced Approaches to Intelligent Data Processing and Smart Networking»

У видавництві Springer в серії « Lecture Notes in Networks and Systems» (LNNS,volume 548) надруковано книгу «Progress in Advanced Information and Communication Technology and Systems. Advanced Approaches to Intelligent Data Processing and Smart Networking». Книга містить розширені версії доповідей, що були представлені на науковій конференції MCiT: International Scientific and Technical Conference – Modern Challenges in Telecommunications.

Результати дослідження співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського були представлені таким розділом:

Lemeshko, O., Yeremenko, O., Yevdokymenko, M., Mersni, A., Lemeshko, V., Persikov, M. (2023). Resilience Improvement by Traffic Engineering Fault-Tolerant Routing in Programmable Networks. In: Ilchenko, M., Uryvsky, L., Globa, L. (eds) Progress in Advanced Information and Communication Technology and Systems. MCiT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 548. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16368-5_12

У дослідженні представляється підхід до підвищення стійкості прорамно-конфігурованої мережі за допомогою відмовостійкої маршрутизації Traffic Engineering. Запропонована математична модель дозволяє формалізувати програмно визначену побудову площини даних мережі, яка з’єднується з мережами множинного доступу. Крім того, для підвищення відмовостійкості було використано кілька прикордонних маршрутизаторів. У той же час балансування навантаження в площині даних досягається шляхом застосування концепції Traffic Engineering шляхом забезпечення розподілу потоків пакетів за допомогою основних або резервних маршрутів на рівні доступу між кількома шлюзами, які створюють один віртуальний шлюз за замовчуванням. Технічне завдання відмовостійкої маршрутизації з балансуванням навантаження на основі модифікованої моделі має форму задачі оптимізації класу лінійного програмування. Модель реалізує захист шлюзу за замовчуванням, забезпечуючи балансування навантаження на інтерфейсах віртуального шлюзу за замовчуванням і всередині транспортної мережі. Результати досліджень процесів відмовостійкої маршрутизації Traffic Engineering підтвердили ефективність запропонованої моделі щодо реалізації схеми захисту шлюзу за замовчуванням і балансування навантаження в мережі.

Вітаємо авторів розділу даної книги з черговою публікацією у виданні Springer! Слава Україні! Слава ЗСУ!

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач