«Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах»

У видавництві «Форт» надруковано першу частину монографії «Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах», яка підготовлена за загальною редакцією Романа Олійникова, Олександра Кузнецова, Олександра Лемешка. Монографія видана за фінансової підтримки Національного фонду досліджень України (грант 2020.01 / 0351). В ній містяться результати досліджень, виконаних за етапами проекту «Аналіз, дослідження, розробка та впровадження сучасних технологій інформаційної безпеки для глобального моніторингу кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних ситуацій».

Технології інформаційної безпеки в децентралізованих розподілених мережах : монографія / Л. Ковальчук, Р. Олійников, Ю. Беспалов та ін.; за загальною редакцією Р. Олійникова, О. Кузнецова та О. Лемешка. – Харків: Видавництво «Форт», 2021. – 300 с. ISBN 978-617-630-065-6

Вітаємо з цією подією співробітників кафедри ІКІ імені В.В. Поповського – професорів Лемешка О.В., Радівілову Т.А., Єременко О.С., Євдокименко М.О. та асистентку Шаповалову А.С., які є співавторами даної наукової праці!

У монографії досліджено процеси забезпечення інформаційної та кібербезпеки, моделі, методи та механізми моніторингу кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних ситуацій. Наведено результати аналізу, дослідження й обґрунтування моделей, методів та протоколів захисту персональних даних з урахуванням вимог децентралізованого середовища; застосування сучасних технологій у засобах відстеження контактів; моделей загроз, порушника та безпеки, деперсоналізації даних та побудови мережі; криптографічних примітивів та протоколів взаємодії; швидкого та раннього виявлення вторгнень та ідентифікації мережевих атак, виявлення фактів несанкціонованого доступу; критеріїв та показників ефек¬тивності механізмів криптографічного захисту; методики оцінки та порівняльних досліджень криптографічних примітивів та протоколів взаємодії; забезпечення мережевої безпеки засобами управління трафіком та маршрутизації, тощо.

Монографію призначено для широкого кола науковців, розробників та експертів у сфері інформаційної та кібербезпеки, криптології та електронних довірчих послуг, моделювання децентралізованих розподілених інформаційних мереж та систем. Матеріал буде корисним для підготовки аспірантів, магістрів та бакалаврів з галузей знань 12 «Інформаційні технології» та 17 «Електроніка та телекомунікації».

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач