Акулинічев Артем Аркадійович

Scopus: 57188762344
h-індекс: 3
Документи автора: 7
Загальна кількість цитувань: 30

IEEE Xplore: 37085630894
Кількість публікацій: 6
Кількість цитувань: 21

Google Scholar
Кількість цитувань: 55 (37)
h-index: 4 (3)
i10-index: 2 (2)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0002-2105-1603

Адреса електронної пошти: artem.akulynichev@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Державний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ), 1994 – 2000 рр., спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи»;
 • Аспірантура: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2000 – 2003 рр., здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13. 

Кар’єра:

 • 2003 р. асистент кафедри прийому, передачі та обробки сигналів ХАІ;
 • 2005 р. старший викладач кафедри прийому, передачі та обробки сигналів ХАІ;
 • 2007 р. доцент кафедри прийому, передачі та обробки сигналів ХАІ (з січня 2017 р. кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського);
 • 2011 – 2018 рр. заступник декана факультету радіотехнічних систем літальних апаратів ХАІ (з січня 2017 р. факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій);
 • 2019 р. доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ.

Викладає навчальні дисципліни:

 • INTERNET-технологii;
 • Інформаційні системи та Іntеrnеt;
 • Адміністрування та захист інфраструктури мультимедійних сервісів;
 • Віртуальні мережі;
 • Проектування та конфігурація систем мережевоі безпеки.

Напрями наукової діяльності:

 • кварцові генератори, частотні модулятори, вимірювальні перетворювачі з частотним виходом;
 • алгоритми та протоколи маршрутизації в ТКС;
 • управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, маршрутизація.

Наукові публікації: понад 40 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: 5 навчальних посібників.

Патенти: 4 патенти.

Статті з 2008 року (1)
Доповіді з 2008 року (2)
Сертифікати (17)
Нагороди (1)
Активність викладача (2008-2023)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач