Філіппенко Олег Ігорович

Scopus: 57194036787
h-індекс: 0
Документи автора: 1
Загальна кількість цитувань: 0

Google Scholar
Кількість цитувань: 60 (8)
h-index: 4 (2)
i10-index: 1 (0)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0003-4616-250X

Адреса електронної пошти: oleh.filippenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукові спеціальності 05.13.01 – керування в технічних системах, 05.12.02 – системи та пристрої передачі інформації каналами зв’язку.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), 1978-1983 рр., спеціальність «Автоматизовані системи управління»;
 • Аспірантура: ХІРЕ, 1983-1991 рр.; у 1990 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 та 05.12.02;
 • Докторантура: ХНУРЕ, 2009-2011 рр.; у 2011 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Кар’єра:

 • 1983 р. – молодший науковий співробітник, асистент ХІРЕ;
 • 1991 р. – старший науковий співробітник (Всесоюзний НДІ «Гідропривод»);
 • 1992 р. – начальник відділу науково-технічних розробок радіо-телемовлення компанії «Тоніс»;
 • 1993 р. – віце-президент компанії «Тоніс – НДДКР»;
 • 1996 р. – науковий консультант з питань телекомунікацій (Українсько-Чеська компанія ТОВ «Алламат електронік»);
 • 1999 р. – доцент кафедри АКСУ (ХарДАЗТ);
 • 2000 р. – R&D, компанія LG-Elite (LG Electronic Institute of Technology);
 • 2005 р. – доцент Харківського інституту інформаційних технологій.;
 • 2010 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи схемотехніки;
 • Обчислювальна техніка та мікропроцесори;
 • Bases of Telecommunication System Theory;
 • Захист інформації в телекомунікаційних системах;
 • Основи побудови і функціонування мікропроцесорних систем.

Наукова діяльність:

 • підготовка студентів для участі у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та молодіжних форумах.

Напрями наукової діяльності:

системи з шумоподібним сигналами, радіотехнічні системи.

Наукові публікації: понад 58 статей та доповідей.

Доповіді з 2008 року (6)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач