Єременко Олександра Сергіївна

Scopus: 56825892200
h-індекс: 17
Документи автора: 106
Загальна кількість цитувань: 698

Web of Science: C-6981-2015
h-index: 9
Кількість публікацій: 55
Кількість цитувань: 190
Процитовано у статтях: 123

IEEE Xplore: 37089308400
Кількість публікацій: 63
Кількість цитувань: 381

Google Scholar
Кількість цитувань: 1529 (1140)
h-index: 21 (17)
i10-index: 49 (42)

DBLP Profile
Number of publications: 21

ReseachGate
IEEE Membership No.: 93742137
ACM Membership No.: 7869713
ORCID ID: 0000-0003-3721-8188

Адреса електронної пошти: oleksandra.yeremenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: професор.

Освіта:

 • ВНЗ: ХНУРЕ, 1999-2004 рр., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005-2008 рр., спеціальність «Міжнародні економічні відносини»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ, 2004-2007 рр.; у 2008 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02;
 • Докторантура: ХНУРЕ, 2015-2018 р., у 2018 році здобула науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Кар’єра:

 • 2007 р. старший науковий співробітник кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2011 р. доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2015 р. докторант кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).
 • 2018 р. доктор технічних наук;
 • 2018 – 2019 рр. доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії;
 • 2019 р. професор кафедри інфокомунікаційної інженерії.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Вища математика (спецрозділи);
 • Програмування.

Наукова діяльність:

 • виконавець двох НДР;
 • член редакційної колегії e-журналу «Проблеми телекомунікацій»;
 • член організаційного комітету IEEE конференції «Problem of Infocommunications. Science and Technology»;
 • член редакційної колегії журналу International Journal of Mathematical Sciences and Computing (Hong Kong).

Напрями наукової діяльності:

управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, відмовостійка і безпечна маршрутизація.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

проект TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).

Громадська діяльність:

член IEEE спільнот (IEEE Communications Society, IEEE Young Professionals, IEEE Women in Engineering, IEEE Cloud Computing Community, IEEE Cybersecurity Community, IEEE Software Defined Networks Community, IEEE Internet Technology Policy Community).

Наукові публікації: понад 200 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: 1 посібник.

Патенти: 2 патенти.

Статті з 2008 року (85)
Доповіді з 2008 року (130)
Науково-дослідні роботи (2)
Методичні праці (2)
Сертифікати (61)
Нагороди (4)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач