Євдокименко Марина Олександрівна

Scopus: 57188752496
h-індекс: 8
Документи автора: 71
Загальна кількість цитувань: 213

Web of Science: V-8865-2017
h-index: 4
Кількість публікацій: 17
Кількість цитувань: 31

Google Scholar
Кількість цитувань: 477 (444)
h-index: 10 (10)
i10-index: 14 (12)

DBLP Profile
Number of publications: 13

ReseachGate
IEEE Membership No.: 94598841
ORCID ID: 0000-0002-7391-3068

Адреса електронної пошти: marina.ievdokymenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: професор.

Освіта:

 • ВНЗ: ХНУРЕ, 2002-2007рр., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ, 2007-2010 рр.; у 2010 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02;
 • Докторантура: ХНУРЕ, 2017-2019 рр.

Кар’єра:

 • 2010 р. асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2012 р. старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2016 р. доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ);
 • 2017 р. докторант кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ.
 • 2021 р. професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Системи виявлення та протидії атакам;
 • Мережне програмування;
 • Телекомунікаційні системи передачі;
 • Wireless and mobile security;
 • Basics of Wireless Networks Construction;

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, безпроводові мережі, забезпечення безпеки в інфокомунікаційних мережах.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

 • проект TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).
 • координатор освітньої компоненти проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»
 • координатор Еразмус+ модуль Жан Моне «Інтеграція рамок та політик ЄС з кібербезпеки в Україні»

Наукові публікації: понад 100 статей та доповідей.

Патенти: 5 патентів.

Статті з 2008 року (62)
Доповіді з 2008 року (75)
Науково-дослідні роботи (2)
Сертифікати (18)
Нагороди (2)
Активність викладача (2008-2022)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач