Кадацька Ольга Йосипівна

Scopus: 56486151800
h-індекс: 1
Документи автора: 3
Загальна кількість цитувань: 2

IEEE Xplore: 37088905044
Кількість публікацій: 1

Google Scholar
Кількість цитувань: 5 (3)
h-index: 2 (1)
i10-index: 0 (0)

Адреса електронної пошти: olga.kadatska@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.13.05 – елементи та пристрої комп’ютерної техніки та систем управління.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність «Автоматизовані системи управління»;
 • Аспірантура: НТУ “ХПІ”.

Кар’єра:

 • асистент кафедри ЕОМ ХІРЕ;
 • старший викладач кафедри ЕОМ ХІРЕ;
 • доцент кафедри кафедри ЕОМ ХІРЕ;
 • доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи схемотехніки;
 • Меторологічне забезпечення ТКС.

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР;
 • м.н.с. кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

Напрями наукової діяльності:

Вимірювання в інфотелекомунікаційних системах та мережах, Вимірювання величин частотно-часової групи на фізичному рівні. Проектування цифрових засобів інфотелекомунікаційних систем та мереж. Логістика в інфокомунікаційних системах.

Нагороди та премії:

 • відмінник освіти України.

Наукові публікації: понад 70 статей та доповідей.

Статті з 2008 року (2)
Доповіді з 2008 року (40)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач