Коляденко Юлія Юріївна

Scopus: 9274738700
h-індекс: 1
Документи автора: 11
Загальна кількість цитувань: 1

IEEE Xplore: 37085967651
Кількість публікацій: 1

Google Scholar
Кількість цитувань: 158 (103)
h-index: 6 (5)
i10-index: 4 (3)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0002-1514-0335

Адреса електронної пошти: yuliia.koliadenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: професор.

Освіта:

  • ВНЗ: Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1987-1992 рр.;
  • Аспірантура: ХНУРЕ; у 2001 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
  • Докторантура: ХНУРЕ; у 2008 р. здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Основи інформаційно-комунікаційних технологій;
  • Основи теорії інформації та кодування;
  • Методи управління сигналізацією та синхронізацією.

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР;
  • член організаційного комітету Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку».

Напрями наукової діяльності:

електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, підвищення завадостійкості, адаптивні антенні решітки, просторово-часова обробка сигналів.

Наукові публікації: понад 100 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: один підручник і два посібники з грифом МОН.

Статті з 2008 року (44)
Доповіді з 2008 року (23)
Науково-дослідні роботи (2)
Методичні праці (1)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач