Коваленко Тетяна Миколаївна

Scopus: 55975606900
h-індекс: 2
Документи автора: 7
Загальна кількість цитувань: 11

IEEE Xplore: 37086613459
Кількість публікацій: 3
Кількість цитувань: 5

Google Scholar
Кількість цитувань: 58 (28)
h-index: 5 (3)
i10-index: 2 (1)

ORCID ID: 0000-0001-5928-9476

Адреса електронної пошти: tetiana.kovalenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), 1996-2001 рр., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ, 2001-2004 рр.; у 2006 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13.

Кар’єра:

 • 2004 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2005 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи теорії систем;
 • Технології засобів інфокомунікацій;
 • Теорія інформації та кодування;
 • Інтернет служби та платформи сервісів хмарних мереж;
 • Математичні методи моделювання та оптимізації процесів;
 • Алгоритми управління та адаптації в телекомунікаційних системах;
 • Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь.

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

управління та адаптація в інфокомунікаційних системах, розподілені сервіс-орієнтовані системи, технології віртуалізації та хмарних обчислень.

Наукові публікації: понад 30 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: два підручники, два конспекти лекцій, шість методичних вказівок до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів.

Статті з 2008 року (15)
Доповіді з 2008 року (12)
Методичні праці (8)
Сертифікати (10)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач