Куля Юлія Едуардівна

IEEE Xplore: 37085470274
Кількість публікацій: 1
Кількість цитувань: 3

Google Scholar
Кількість цитувань: 44 (33)
h-index: 4 (3)
i10-index: 2 (1)

DBLP Profile
Number of publications: 1

ORCID ID: 0000-0001-6541-7913

Адреса електронної пошти: yuliia.kulia@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: ХНУРЕ, 2006-2011 рр., спеціальність «Інформаційні мережу зв’язку»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ, 2012-2015 рр.; у 2015 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13.

Кар’єра:

 • 2015 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ);
 • 2018 р. – старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ.
 • з 2020 року доцент кафедри інфокомунікаційної інженеріїім. В.В. Поповського.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Сенсорні системи інфокомунікацій;
 • Сенсорні системи та самоорганізуючі мережі;
 • Системи комутації та розподілу інформації.
 • Конфігурування та інженерія інфокомунікаційних мереж нових поколінь.
 • Конфігурування та програмування телекомунікаційних мереж нових поколінь.
 • Програмне конфігурування NGN.
 • Проектування, експлуатація та захист бездротових мереж.
 • Інформаційна безпека телекомунікаційних та хмарних технологій.

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

безпроводовий зв’язок малого радіусу дії, сенсорні мережі, зниження енергоспоживання в сенсорних мережах.

Наукові публікації: понад 34 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: три навчальні посібники та одна монографія.

Статті з 2008 року (5)
Доповіді з 2008 року (15)
Науково-дослідні роботи (1)
Сертифікати (2)
Активність викладача (2008-2023)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач