Кузьміних Євгенія Дмитрівна

Scopus: 35867981700
h-індекс: 8
Документи автора: 34
Загальна кількість цитувань: 246

IEEE Xplore: 37402190300
Кількість публікацій: 13
Кількість цитувань: 53

Google Scholar
Кількість цитувань: 457 (432)
h-index: 11 (11)
i10-index: 13 (13)

DBLP Profile
Number of publications: 23

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0001-6917-4234

Адреса електронної пошти: yevheniia.kuzminykh@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: доцент

Освіта:

 • ВНЗ: ХНУРЕ, бакалавр, 2001-2005 рр., магістр 2005-2006, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ, 2006-2013 рр.; у 2013 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Кар’єра:

 • 2010-2014 р. асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2014-2015 р. старший викладач;
 • 2015 – по теперишній час доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ);
 • 2017-2018 р. постдок на кафедрі компютерних наук Блекінгського технічного інституту, Швеція;
 • 2019 – по теперішній час старший викладач на кафедрі комп’ютерних наук Блекінгського технічного інституту, Швеція;
 • 2019-2021 р. постдок на кафедрі прикладної математики та компютерних наук, Технічний університет Данії, Данія.

Викладає навчальні дисципліни:

 • 2016 – 2019 – Безпека веб-додатків (Web application security);
 • 2019 – Operation of networks and network services;
 • 2019 – Data communication and network technology (Сisco CCNA R&S);
 • 2014 – 2017 – Безпроводові сенворні мережі (Wireless Sensor Networks);
 • 2014 – 2017 – Компютерні техникі та мікропроцесори (Computer Techniques and Microprocessors).

Наукова діяльність:

 • 2019 – 2021 – постдок в Технічному університеті Данії, Данія. Назва дослідження: Безпека IoT в датській промисловості;
 • 2017 – 2019 – постдок у Блекінгському технічному інституті, Швеція. Назва дослідження: Загартовування безпечних протоколів шару додатків для IoT хмарних систем;
 • 2011 – 2013 – виконавець НДР № 235-1 «Методи проектування телекомунікаційних мереж NGN та управління їх ресурсами», Міністерство освіти України.

Напрями наукової діяльності:

Кібербезпека, IoT, Network Security.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

 • 2015 – 2016 – член проекту. Участь у проекті Tempus, що фінансується ЄС, під назвою ENGENSEC (Освіта експертів наступного покоління з кібербезпеки) як партнер університету та розробник одного з курсів у рамках цього проекту.

 • 2016 – 2018 – Запрошений викладач курсу «Розширена безпека веб додатків» у Блекінгському технічному інституті, Швеція у 2016, 2017, 2018 рр.

 • 2016 – 2019 – учасник обміну академічного складу між ХНУРЕ та BTH згідно програми Ерасмус+;

 • 2019 – 2021 – член проекту, постдокт. Проект Cybersecure IoT in Denmark Industry (CIDI), що фінансується Данським фондом промисловості;

 • 2019 – 2021 – член проекту Професійний магістр з питань інформаційної безпеки (PROMIS), що фінансується Фондом Знань Швеції.

 • 2017 – 2019 – Власник стипендії як постдоктор. Фінансується програмою Шведського інституту Вісбі.

 • 2020-2023 – член проект Erasmus Jean Monnet module № 621250-EPP-1-2020-1-UA–EPPJMO–MODULE. Назва проекту: «Інтеграція рамок та політик ЄС з кібербезпеки в Україні»

Громадська діяльність:

 • Співголова міжнародної конференції 12th International Network Conference 2020 (INC2020)
 • Голова та організатор міжнародної літньої школи з ІТ безпеки, Київ, 1 – 15 липня 2019 року.
 • Голова та організатор міжнародної літньої школи з ІТ безпеки, Львів, 9 – 13 липня 2018 року.

Наукові публікації: понад 50 статтей та доповідей.

Патенти: 1

I.Kuzminykh, D. Ageev. Method of Overload Control on SIP Server. Ukraine Patent Office, № u 2012 10038. Applied. 21.08.2012. Issued. 25.01.2013, bul. №2.

Статті з 2008 року (19)
Доповіді з 2008 року (10)
Сертифікати (1)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач