Лошаков Валерій Андрійович

Scopus: 56114952300
h-індекс: 4
Документи автора: 13
Загальна кількість цитувань: 48

IEEE Xplore: 37085492369
Кількість публікацій: 11
Кількість цитувань: 32

Google Scholar
Кількість цитувань: 132 (78)
h-index: 6 (5)
i10-index: 5 (3)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0001-5794-4094

Адреса електронної пошти: valerii.loshakov@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

Вчене звання: професор.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківська військова інженерна радіотехнічна академія ППО, 1964-1969 рр., спеціальність «Радіотехніка»;
 • Ад’юнктура: Харківська військова інженерна радіотехнічна академія ППО, 1973-1976 рр.; у 1976 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук;
 • Докторантура: здобув науковий ступень доктора технічних наук у 1991 р., присвоєно вчене звання професора у 1993 р., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки з 2012 року.

Кар’єра:

 • 1969 р. – офіцер ЗС СРСР;
 • 1976 р. – викладач та старший викладач Житомирського вищого військового училища радіоелектроніки ППО;
 • 1981 р. – викладач та старший науковий співробітник Харківської військової інженерної радіотехнічної академії ППО;
 • 1992 р. – професор кафедри приймально-передавальних пристроїв радіолокаційного озброєння факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;
 • 2007 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Теорія електричних кіл та сигналів;
 • Системи радіомовлення та телебачення;
 • Радіорелейні та супутникові системи зв’язку;
 • Перспективні безпроводові технології.

Наукова діяльність:

 • виконавець понад десяти НДР;
 • член спеціалізованих вчених рад Д 64.052.09 та Д 64.052.03 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у ХНУРЕ.

Напрями наукової діяльності:

цифровий та цифроаналоговий синтез радіолокаційних сигналів з керованими параметрами, системи широкосмугового мобільного зв’язку з адатацією до умов поширення сигналів, ситеми цифрового зв’язку з використанням Місяця як пасивного ретранслятора.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

проект TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).

Наукові публікації: понад 200 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: 3 монографії, 5 підручників, 11 навчально-методичних посібників.

Патенти: понад 50 свідоцтв на винаходи.

Кількість підготовлених вчених: 15 кандидатів наук.

Статті з 2008 року (17)
Доповіді з 2008 року (21)
Науково-дослідні роботи (1)
Методичні праці (1)
Сертифікати (1)
Нагороди (5)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач