Марчук Володимир Степанович

Google Scholar
Кількість цитувань: 8 (1)
h-index: 1 (1)
i10-index: 0 (0)

ORCID ID: 0000-0002-3874-1192

Адреса електронної пошти: volodymyr.marchuk@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), 1964-1969рр., спеціальність «Радіотехніка»;
 • Аспірантура: ХІРЕ, 1966-1969 рр.; у 1976 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Кар’єра:

 • 1972 р. асистент кафедри антенно-фідерних пристроїв ХІРЕ;
 • 1978 р. старший викладач кафедри багатоканального електрозв’язку ХІРЕ;
 • 1993 р. доцент кафедри багатоканального електрозв’язку (перейменована на кафедру телекомунікаційних систем);
 • 2005 р. професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі;
 • Безпека та аудит безпроводових та рухомих мереж;
 • Технічна електродинаміка та розповсюдження радіохвиль;
 • Оптичні технології телекомунікаційних систем.

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, підвищення завадостійкості, адаптивні антенні решітки, просторово-часова обробка сигналів.

Наукові публікації: понад 40 статей та доповідей.

Статті з 2008 року (2)
Доповіді з 2008 року (2)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач