Радівілова Тамара Анатоліївна

Scopus: 24484091300
h-індекс: 15
Документи автора: 51
Загальна кількість цитувань: 533

Web of Science: V-9426-2017
h-index: 5
Кількість публікацій: 37
Кількість цитувань: 45

Google Scholar
Кількість цитувань: 916 (866)
h-index: 20 (20)
i10-index: 34 (34)

ACM Membership No.: 2307518
ORCID ID: 0000-0001-5975-0269

Адреса електронної пошти: tamara.radivilova@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.13.21 – Системи захисту інформації.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), 1996-2001 рр., спеціальність «Захист інформації в комп’ютерних системах»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ; у 2009 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02.

Кар’єра:

 • 2008 р. – асистент кафедри електронних обчислювальних машин ХНУРЕ;
 • 2012 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).
 • 2020 р. – професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського ХНУРЕ.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Системи інформаційної безпеки;
 • Захист систем електронної комерції;
 • Основи криптографічного захисту інформації.

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР.

Напрями наукової діяльності:

дослідження самоподібних і мультифрактальних властивостей трафіку, теорія безпеки, інформаційна безпека, управління в телекомунікаційних системах.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

 • проект TEMPUS / ERASMUS+ 516935-TEMPUS- 1-2011- 1-FITEMPUS- SMGR «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» (TRUST);
 • проект TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC), розробник курсу «Wi-Fi and Mobile Security».
 • Індивідуальний грант CYB0-20-67053-0 «Просування електронного курсу з кібергігієни в ХНУРЕ» за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки (CRDF Global Agreement Grant Agreement CYB0-20-66620-0 «Promotion of the Cyber Hygiene E-Learning course in KNURE»), 2020 р.

Громадська діяльність:

координатор сертифікації Харківського національного університету радіоелектроніки на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

Наукові публікації: понад 80 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: два навчальні посібники.

Статті з 2008 року (46)
Доповіді з 2008 року (76)
Сертифікати (4)
Нагороди (1)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Старший викладач
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач