Сабурова Світлана Олександрівна

Scopus: 56486141900
h-індекс: 3
Документи автора: 6
Загальна кількість цитувань: 18

IEEE Xplore: 37088905523
Кількість публікацій: 1

Google Scholar
Кількість цитувань: 79 (45)
h-index: 6 (5)
i10-index: 1 (1)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0002-4001-1594

Адреса електронної пошти: svitlana.saburova@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського, заступник завідуючого кафедрою інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Освіта:

 • ВНЗ: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С.Попова, 1969-1974рр., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок».

Кар’єра:

 • 1976 р. – старший інженер Смоленського Обласного управління зв’язку;
 • 1980 р. – начальник лабораторії Наукової організації праці та управління виробництвом, заступник начальника відділу організації праці Харківського Обласного управління зв’язку;
 • 1988 р. – завідуюча відділенням багатогоканального електрозв’язку, заступник директора Харківського електротехнічного технікуму зв’язку;
 • 1997 р. – інженер, доцент кафедри багатоканального електрозвя’зку ХНУРЕ (кафедри телекомунікаційних систем, з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Вступ до фаху;
 • Організація бізнесу на базі телекомунікаційних систем;
 • Надійність і діагностика ТКС;
 • Системи управління транспортними мережами;
 • Менеджмент та мережеве адміністрування підприємств;
 • Логістика в інфокомунікаційних системах;
 • Конвергенція телекомунікаційних мереж та послуг.

Напрями наукової діяльності:

Бізнес процеси діяльності операторів фіксованого та мобільного зв’язку. Надійність, діагностика, ефективність та якість роботи об’єктів та надаваємих послуг інфотелекомунікаций. Системи управління системами та мережами інфотелекомунікаций, Менеджмент та мережне адміністрування операторів фіксованого та мобільного зв’язку. Конвергенція об’єктів та надаваємих послуг інфотелекомунікаций. Логістика в інфокомунікаційних системах.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

проект TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).

Нагороди та премії:

 • Почесний Знак ХНУРЕ;
 • Почесні грамоти Управління держспецзвя’зку Харківської області та ХНУРЕ.

Наукові публікації: понад 50 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: співавтор більш ніж десяти підручників та навчальних посібників, у т.ч. мультімедійний підручник.

Статті з 2008 року (15)
Доповіді з 2008 року (101)
Сертифікати (6)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач