Саєнко Олена Олександрівна

ORCID ID: 0000-0002-6558-2772

Адреса електронної пошти: olena.saienko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Освіта:

  • ВНЗ: ХНУРЕ, 2003-2008 рр., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»;
  • Аспірантура: ХНУРЕ, 2008-2011 рр.; у 2011 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Кар’єра:

  • 2011 р.асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ);

  • 2020 р.старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Програмування;

  • Системи контролю, сигналізації та синхронізації

  • Ідентифікація обєктів та користувачів

  • Системи виявлення та протидії атакам

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР.

Наукові публікації: понад 15 статей та доповідей.

Сертифікати (3)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач