Супрун Тетяна Василівна

Scopus: 55816901200
h-індекс: 5
Документи автора: 12
Загальна кількість цитувань: 58

IEEE Xplore: 37086104933
Кількість публікацій: 11
Кількість цитувань: 35

Google Scholar
Кількість цитувань: 255 (92)
h-index: 9 (6)
i10-index: 8 (2)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0002-3215-3146

Адреса електронної пошти: tetiana.vavenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: старший викладач кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Освіта:

  • ВНЗ: ХНУРЕ, 2005-2010 рр., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»;
  • Аспірантура: ХНУРЕ, 2010-2013 рр.; у 2014 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02.

Кар’єра:

  • 2013 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
  • 2016 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

  • Методи проектування мультисервісних телекомунікаційних систем;
  • Основи схемотехніки;
  • Програмування.

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР;
  • член організаційного комітету IEEE конференції «Problem of Infocommunications. Science and Technology».

Напрями наукової діяльності:

управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, маршрутизація з балансуванням навантаження, програмно-конфігуровані телекомунікаціні мережі.

Наукові публікації: понад 40 статей та доповідей.

Патенти: 4 патенти.

Доповіді з 2008 року (5)
Науково-дослідні роботи (2)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач