Тітаренко Лариса Олександрiвна

Scopus: 23135884800
h-індекс: 10
Документи автора: 184
Загальна кількість цитувань: 492

IEEE Xplore: 37285056000
Кількість публікацій: 51
Кількість цитувань: 56

Google Scholar
Кількість цитувань: 1618 (727)
h-index: 16 (12)
i10-index: 36 (16)

DBLP Profile
Number of publications: 51

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0001-9558-3322

Адреса електронної пошти: larysa.titarenko@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: доктор технічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта:

  • ВНЗ: Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), 1988-1993 рр., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок»;
  • Аспірантура: ХІРЕ; у 1996 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук;
  • Докторантура: ХНУРЕ; у 2005 р. здобула науковий ступінь доктора технічних наук.

Кар’єра:

  • 1996 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
  • 2000 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
  • 2005 р. – професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Наукова діяльність:

  • виконавець НДР, що проводилися в інтересах НДПІ «Союз», Укрчастотнагляду, Міністерства оборони України, а також по госпдоговорах з підрозділами ВАТ «Укртелеком», з центром «Укрчастотнагляд», і НДР Харківського державного регіонального науково-технічного центру по технічному захисту інформації, ЗАТ «Київстар», «UMC»;
  • член редколегії журналу «Finite State Machines: Theory, Design and Applications».

Напрями наукової діяльності:

oбробка сигналів, безпроводові технології, вбудовані системи.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах:

2005 г. – договір про співпрацю з Університетом Зеленогурським (Польща).

Наукові публікації: понад 310 статей та доповідей.

Монографії, підручники, посібники: двадцять монографій, шість з них видані в Springer.

Статті з 2008 року (68)
Доповіді з 2008 року (8)
Сертифікати (1)
Активність викладача (2008-2024)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач