Токар Любов Олександрівна

Scopus: 57194045937
h-індекс: 0
Документи автора: 3
Загальна кількість цитувань: 0

IEEE Xplore: 37086049235
Кількість публікацій: 1

Google Scholar
Кількість цитувань: 10 (5)
h-index: 2 (1)
i10-index: 0 (0)

ReseachGate
ORCID ID: 0000-0002-7780-1928

Адреса електронної пошти: liubov.tokar@nure.ua

Наукометричні показники
співробітників кафедри ІКІ

Наукометричні показники
співробітників ХНУРЕ

Посада: доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Вчене звання: доцент.

Освіта:

 • ВНЗ: Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), 1992-1997 рр., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок»;
 • Аспірантура: ХНУРЕ; у 2009 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13.

Кар’єра:

 • 1997 р. – інженер кафедри багатоканального електрозв’язку ХДТУРЕ;
 • 1998 р. – інженер ІІ категорії з наукової роботи кафедри багатоканального електрозв’язку ХДТУРЕ (з 1999 р. – кафедра телекомунікаційних систем ХДТУРЕ);
 • 2004 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2010 р. – старший викладач кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ;
 • 2012 р. – доцент кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ (з грудня 2016 р. кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Методи забезпечення електромагнітної сумісності;
 • Радіорелейні та супутникові системи передачі;
 • Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку;
 • Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь;
 • Методи доступу в ТКС;
 • Конфігурація доступу в ТКС.

Наукова діяльність:

 • виконавець НДР;
 • з 2012 р. працює у складі Державної екзаменаційної комісії бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»;
 • з 2014 р. працює у складі атестаційної комісії для проведення фахових випробувань ОКР за ступенем магістра;
 • член оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпровідних мереж зв’язку».

Напрями наукової діяльності:

электромагнитная совместимость, беспроводные технологии.

Наукові публікації: понад 20 статей та доповідей.

Статті з 2008 року (18)
Доповіді з 2008 року (26)
Науково-дослідні роботи (2)
Методичні праці (3)
Активність викладача (2008-2023)

Професорсько-викладацький склад

Коляденко
Юлія
Юріївна
Професор кафедри
Куля
Юлія
Едуардівна
Доцент кафедри
Мерсні
Амаль
Доцент кафедри
Сацюк
Василь
Васильович
Старший викладач
Супрун
Тетяна
Василівна
Старший викладач